Համընդհանուր հարցում սեբաստացի կրթական բաց հավաքում

Միացեք առցանց «հանրաքվեի»:

Ռուստամյան Լիլիա — Կրթահամալիրի քոլեջի ուսանող
Հավաքին մասնահցել են:

Լիլիա Ռուստամյան (Ես)

Հովհաննես Ռուստամյան (հայր)

Լուսինե Ռուստամյան (Մայր)

Էլյանոռա Ռուստամյան (տատիկ)

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы