Հեռավար առցանց ուսուցում ամփոփում։

Գրականություն և հայոց լեզու

Հայոց պատմություն 27-8

Հասարակագիտություն 27-8

Ռուսերեն 27- 1-ը

Էկոլոգիա

Կենսաբանություն

Աշխարհագրություն 27-15

Մաթեմատիկա

Երաժշտություն

Հեռավար առցանց ուսուցում աշխարհագրությունից ապրիլի 27- մայիսի 15։

Նախագիծ— Մարդը որպես զբոսաշրջիկ

Նպատակը- ուսանողները կարողանան վերլուծել  Հայաստանի զբոսաշրջության ռեսուրսների ներուժը, ու կարողանալ կանխատեսել նրա զարգացման հեռանկարները, ըստ իրենց։

Ընթացքը

Ուսանողները ներկայացնում են զբոսաշրջության տեսակները,և Հայաստանում դրա զարգացման հեռանկարները, ըստ հետևյալ կետերի՝

1․ Սխեմայի միջոցով պատկերել զբոսաշրջության հիմնական ձևերը։

2․ Նշել այն բոլոր նախադրյալները ու գործոնները, որոնք կնպաստեն Հայաստանում զբոսաշրջության, այս կամ այն ճյուղի զարգացմանը։

3․ Ներկայացնել, ըստ Ձեզ Հայաստանում  զբոսաշրջության ո՞ր ուղղություն է համարվում առաջնային, և ինչու՞։

Հետազոտական աշխատանք՝

4․Գրեք ՀՀ-ում որևէ բնակավայր, որը վերջին տարիներին ձեռք է բերել զբոսաշրջային կենտրոնի տիտղոս։  Նկարագրեք այդ զբոսաշրջային կենտրոնը, և նշել այն գործոնները, որը խթանել են այդ կենտրոնի ձևավորմանը։

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы