Հեռավար առցանց ուսուցում 20-24 կենսաբանությունից։

Բակտերիաներ.

Սովորաբար բակտերիաների երկարությունը չի անցնում մի քանի միկրոմետրից և լինում են տարբեր ձևերի։ Բակտերիաներն ունեն կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ հատկությունները՝ աճում են, զարգանում, նյութափոխանակություն են կատարում, բազմանում և այլն։ Բակտերիաները կյանքի նախնական ձևերն են։ Դրանք շատ փոքր են և տեսանելի են միայն մանրադիտակով։ Մի կաթիլ ջրում հանգիստ կարող են ապրել 40 միլիոն բակտերիաններ։ 1 գրամ հողում կարող է լինել 300 հազարից մինչև 90 միլիոն բակտերիա։

Ինչպե՞ս ապացուցել բակտերիաների առկայությունը ամենուր, ինչ կլիներ եթե բնության   մեջ չլինեին  բակտերիաները : Լրացուցիչ աշխատանք։

Բակտերիաները տարածված են ամենուր՝ հողում, ջրում, օդում, բույսերի, կենդանիների և մարդկանց օրգանիզմներում։ Դրանց կարելի է հանդիպել այնտեղ, որտեղ թվում է, թե կյանքի գոյության համար անհրաժեշտ պայմաններ չկան։ Բակտերիաները լինում են տարբեր ձևերի։Բակտերիաներն ունեն կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ հատկությունները՝ աճում են, զարգանում, նյութափոխանակություն են կատարում, և այլն։ Բակտերիաները կյանքի նախնական ձևերն են։ Դրանք շատ փոքր են և տեսանելի են միայն մանրադիտակով։ Մի կաթիլ ջրում հանգիստ կարող են ապրել 40 միլիոն բակտերաններ։ 1 գրամ հողում կարող է լինել 300 հազարից մինչև 90 միլիոն բակտերիա։Մասնակցելով բնության մեջ էներգիայի և նյութերի շրջապտույտին՝ բակտերիաներ մեծ նշանակություն ունեն կենսոլորտի ձևավորման և Երկրի վրա կյանքի պահպանման գործընթացներում:

Իմ տան բնակիչը։

 • Սովորողները պետք է պատմեն իրենց տան կենդանիների մասին։
 • Ինչ կենդանի եք խնամում տանը։
 • Ներկայացնել կենդանուն նրա տեսակը և անունը։
 • Ներկայացնել խենդանուն ճիշտ խնամելու ձևը:
 • Նախագծին ներառել դան անդամներն, ընկերներին կամ բարեկամներին։
 • Նախագծի ընթացքը տեսանկարահանել և հրապարակել բլեգներում։

Ցավոք չունենք ընտանի կենդանիներ, քանի որ ես չեմ սիրում կենդանիներ։ Կխոսեմ միկենդանու մասին որը հավատարմ կենդանի է ՝ դա շունն է։ Շները հավատարիմ կենդանիներ են: Առաջին ընտելացված կենդանին շունն է։ Ընտելացումից ի վեր շները պատմական դեր են ունեցել մարդու կյանքում։ Ապրելով մարդու հետ՝ մասնակցել են որսորդությանը, հսկել են տիրոջն ու բնակատեղին։ Աշխարհում շունը լայնորեն ընկալվում է որպես մարդու լավագույն ընկեր, մարդու բարեկամ։ Շներն օգտագործվում են տարբեր ոլորտներում։ Հնուց ի վեր գոյություն են ունեցել մարտական շներ, դրանք նշանավոր են նաև համաշխարհային պատերազմներում: Ներկայում կան ոստիկանական, ծառայողական՝ մարդկանց հետ գործակցելու և հաշմանդամներին օգնելու համար, որսորդական և այլ աշխատանք կատարող շներ։ Երկրագնդի տարբեր հատվածներում շների հանդեպ վերաբերմունքը տարբեր է։ Արևելյան խոհանոցում շները հանդիսանում են սննդի աղբյուր, նրանց օգտագործում են տարբեր ճաշատեսակներ մեջ:Աշխարհում կա շուրջ 500 միլիոն շուն, որոնց 75%-ը թափառող շներն են։

Հետաքրքիր փաստեր շների մասին

 1. Շներերը կարողանում են հասկանալ մարդկային զգացողությունները: Շները միակ կենդանու տեսակն են, որ բացի մարդկանցից կարողանում են հասկանալ մեր զգացողությունը: Նրանք հերիք է մեկ հայացք, որպեսզի նրանք հասկանան դուք ուրախանում եք, բարկանում, թե տխրում: Նրանք ունակ են վերապրել մարդկանց հետ այն զգացողությունները, որը զգում է մարդը:
 2. Շան ոտքերը քրտնում են
 3. Պարզվում է, շները նույնպես քրտնում են: Բայց այս ժամանակ մարդկանց քրտինքը արտազատվում է քրտինքը մարմնի ամբողջ մաշկով, իսկ շներինը ոտքերով: Դուք կարող եք համոզվել դրանում, ուսումնասիրելով շանը շոգ, ամառային օրը:
 4. Շները կարող են հիշել հարյուրավոր բառեր
 5. Միջին շունը այնպես հեշտ է սովորում, ինչպես մարդկային երեխան և կարող է սովորել 200 մինչև 500 բառ: Ավելին շները կարող են սովորել մաթեմատիկայի հիմքերը, հաշվել և դասավորել թվերը ըստ աճման կարգի:
 6. Շան մարմնի ջերմաստիճանը ավելի բարձր է, քան մարդու մարմնի ջերմաստիճանը: Շան մարմնի միջին ջերամստիճանը 38,3 մինչև 39,4 °C: Ավելի բարձր մարմնի ջերմաստիճանը գրավում է միջատների ուշադրությունը, այդ պատճառով շներ հաճախ են  տառապում կծածների համար, քնա մարդիկ:
 7. Անձրևի ձայնը վնասակար է շան ականջներին
 8. Շները չեն սիրում դուրս գալ դուրս անձրևի ժամանակ, ոչ թե, որ վախենում են կթրջվեն, այլ այն բանիհամար, որ անձրևի աղմուկը վնասել իրենց զգայուն ականջները:
 9. Շները կարողանում են տարբերել քաղցկեղը և ուրիշ հիվանդություններ
 10. Եթե մարդու մոտ քաղցկեղ է, շաքարախտ, ընկնավորություն նրա շունը կարող է լինել առաջինը, ով կիմանա դրա մասին:

Русский язык: Семейный проект.А. С. Пушкин «Цветок»

Мы с семьёй выбрали стихотворение А. С. Пушкина «Цветок», потому что особенно нам нравится одно из лирических произведений А. С. Пушкина, которое можно отнести к философской лирике, так как в нем мы находим глубокие раздумья о самом главном для человека — о любви, о жизни, о смерти. Это стихотворение «Цветок». Лирический герой находит в книге старый засохший цветок, и это вызывает в его душе бурю разнообразных эмоций и раздумий: Над проектом работали Я, мама, сестра и тетя: Вот и наш «Семейный проект.» Приятного просмотра:

Александр Сергеевич Пушкин русский поэт, драматург и прозаик, критик и теоретик литературы, историк, публицист,основатель современной русской литературы.

Հեռավար առցանց ուսուցում աշխարհագրությունից 13-23

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

Աշխարհի բնակչության ռասսայական ...

Դասի հղումը։

Ի՞նչ դեր է կատարում կրոնը հասարակության մեջ: Ինչպիսի՞ն է կրոնի ազդեցությունը բնակչության վերարտադրության վրա: 

Կրոնական ուսմունքը ինչպե՞ս է ներկա հասարակական կյանքում և ինչպե՞ս է կրոնը ազդում հասարակական կյանքի վրա: Կրոնը ներկա է սոցիալական կյանքում որպես էթիկա, բարոյականություն:

2. Ի՞նչ կախվածություն եք տեսնում էթնիկական և կրոնական ընդհանրությունների միջև: Կրոնական բնույթի ի՞նչ ազգամիջյան հակամարտություններ գիտեք:

3․ Որո՞նք են քրիստոնեության հիմնական ուղղությունները: Նշե՛ք տարածման գլխավոր շրջաններն ու երկրները:

ՈՒղղափառություն,Կաթոլիկություն,Բողոքականություն։ Երկփեղկվել է արևելաքրիստոնեական և արևմտաքրիստոնեական ուղղությունների որոնցից են Ուղղափառությունը, Կաթոլիկությունը, իսկ XVI դ., Ռեֆորմացիայի արդյունքում ձևավորվել է քրիստոնեությանյան երրորդ մեծ ուղղությունը՝ բողոքականությունը:

4․  Ի՞նչ գիտեք ազգային կրոնների մասին:

Կրոնհասարակական գիտակցության ձև, աշխարհայացք է, որը հիմնված է գերբնական ուժերի, աստվածությունների նկատմամբ ունեցած հավատի վրա:

Կրոնը կարելի է սահմանել նաև որպես

 • Մարդու և Աստծո միավորման մասին գիտություն (ըստ քրիստոնյա հեղինակ և ճարտասան Լակտանտիոսի).:
  • Կազմակերպված երկրպագում վերին կամ գերբնական ուժերին։

Կրոնը ոչ միայն հիմնված է գերբնական ուժերի նկատմամբ հավատի վրա, այլ նաև սահմանում է որոշակի վերաբերմունք և վարվելակերպ դրա նկատմամբ։

ԴԱՍ

Աշխարհի ժողովուրդները դավանում են տարբեր կրոններ։ Սակայն ամենամեծաքանակ հետևորդներ ունեն երեքը՝ քրիստոնեությունը, մահմեդականությունը (իսլամ) և բուդդայականությունը (կամ բուդդիզմը)։ Քանի որ այս կրոնների հետևորդները բազմաթիվ ազգերի ներկայացուցիչներ են, դրանք համարվում են համաշխարհային կրոններ։Քրիստոնեություն դավանում է ավելի քան 1,9 մլրդ մարդ։ Նրանք հիմնականում բնակվում են Եվրոպայում, Ամերիկայում, Ավստրալիայում, Հարա­վային և Կենտրոնական Աֆրիկայում և Ասիայի մի շարք երկրներում (Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան, Մեծ Բրիտանիա, Իտալիա, ԱՄՆ և այլն)։

Մահմեդականություն դավանողների թիվը շուրջ 1,2մլրդ է։ Նրանք հիմնականում բնակվում են Հյուսիսային Աֆրիկայում և Հարավարևմտյան, Կենտրոնական և Հարավարևելյան Ասիայում (Մարոկկո, Եգիպտոս, Իրան, Թուրքիա, Ինդոնեզիա, Պակիստան և այլն)։

Երրորդը բուդդայականությունն է (կամ բուդդիզմը), որի հետևորդների թիվն աշխարհում հասնում է շուրջ 500մլն-­ի: Դրա տարածման գլխավոր տարածաշրջաններն են Հարավարևելյան և Արևելյան Ասիան (Թաիլանդ, Մյանմար, Ճապոնիա, Չինաստան, Հնդկաստան և այլն) ու Մոնղոլիան։   

Աշխարհի բնակչության կրոնական կազմի քարտեզն է, որտեղ ներկայացված են համաշխարհային կրոնները:

Ի տարբերություն համաշխարհային կրոնների` մյուսները սահմանափակ տարածում ունեն և հայտնի են որպես ազգային կամ տեղական կրոններ։Դրանցից համեմատաբար մեծաթիվ հետևորդներ ունեն հինդուիզմը (Հնդկաստան), կոնֆուցիականությունն ու դաոսիզմը (Չինաստան), սինտոիզմը (Ճա­պոնիա):Հնագույն կրոններից է հուդայականությունը, որի դավանորդները հրեա­ներն են, և որը համարվում է Իսրայելի պետական կրոնը։Աշխարհում կան նաև աթեիստներ (ովքեր որևէ աստծո գոյությունը չեն ընդունում) և բնապաշտներ (աստվածացնում են բնության երևույթները, կենդանիներին կամ բույսերին):

Երաժշտություն

Ընտրել եմ 3 երաժշտություն, իմ նախըտրած երգերից են, Կամնի, Էլալի և Դեվոչկա Դռակոն։ Ինձ դուր են գալիս իրենց բոլոր երգերը , բայց ես ընտրեցի այս 3-ը քանի որ հիմնականում օրը 24 ժամ ես լսում եմ այդ երգերը, նրանց երգի ոճերը տարբերվում են և դրա համար էլ լսում եմ։

EMIN Feat. JONY — Камин

Buga — Элали

Khalif — Девочка Дракон

Khalif Девочка дракон

Ты мой дракон, ты мне дай огня,
Хочу любить тебя до утра.
Ты никотин, ты моя волна,
Вдыхаем дым и мы в небеса.

Ты мой дракон, ты мне дай огня,
Хочу любить тебя до утра.
Ты никотин, ты моя волна,
Вдыхаем дым и мы в небеса.

Ясное небо, мы с тобою полетаем,
Крылья расправляй, малая, снова мечтаем.
Девочка-дракон, мирское вновь забываем,
В голове туман и мы в дыму утопаем.

И я в хлам, мой никотин, ты мой балаган
И я в хлам, мой никотин, ты мой балаган
И я в хлам, мой никотин, ты мой балаган
И я в хлам, мой никотин, ты мой балаган

Ты мой дракон, ты мне дай огня,
Хочу любить тебя до утра.
Ты никотин, ты моя волна,
Вдыхаем дым и мы в небеса.

Ты мой дракон, ты мне дай огня,
Хочу любить тебя до утра.
Ты никотин, ты моя волна,
Вдыхаем дым и мы в небеса.
Источник teksty-pesenok.ru

Я уснул на дне, остался в памяти, во снах,
Как мне большому снова верить в чудеса?
Снова на сердце рваный камень пополам,
В голове моей все беспредел и я снова в хлам.

И я в хлам, мой никотин, ты мой балаган
И я в хлам, мой никотин, ты мой балаган
И я в хлам, мой никотин, ты мой балаган
И я в хлам, мой никотин, ты мой балаган

Ты мой дракон, ты мне дай огня,
Хочу любить тебя до утра.
Ты никотин, ты моя волна,
Вдыхаем дым и мы в небеса.

Ты мой дракон, ты мне дай огня,
Хочу любить тебя до утра.
Ты никотин, ты моя волна,
Вдыхаем дым и мы в небеса.

Ты мой дракон, ты мне дай огня,
Хочу любить тебя до утра.
Ты никотин, ты моя волна,
Вдыхаем дым и мы в небеса.

Ты мой дракон, ты мне дай огня,
Хочу любить тебя до утра.
Ты никотин, ты моя волна,
Вдыхаем дым и мы в небеса.

Buga — Элали

Между нами градом падали
Ссоры, обиды, надо ли
Где тебя искать, где тебя искать?
Ты вдали.

Между нами градом падали
Ссоры, обиды, надо ли
Где тебя искать, где тебя искать?
Ты вдали.
Между нами градом падали
Ссоры, обиды, надо ли
Где тебя искать, где тебя искать?
Элали.

Помню день, знаешь, помню ночь
Когда между нами пробежала дрожь
Целуя губами, обжигая сердце руками
В чувствах купались
Но, где теперь, где искать тебя
Если на плечах ангелы грустно сидят
Слезы до боли, прошлое мы не догоним.

Снова разрывает боль тихо играя
У тебя другая роль, а я у края
Ну обними меня, на время притворись
Только ты и я, последний раз.

Между нами градом падали
Ссоры, обиды, надо ли
Где тебя искать, где тебя искать?
Ты вдали.
Между нами градом падали
Ссоры, обиды, надо ли
Где тебя искать, где тебя искать?
Элали.

Стоп! Когда мы изменились?
Мы, наверное, с тобой поторопились
Но эти двое суток, что я считал минуток
Проводя время среди бала твоих муток
Лги мне, ведь голая правда
Это наши роли
Выстрел твоего шарма
И в постели двое.

Снова разрывает боль тихо играя
У тебя другая роль, а я у края
Ну обними меня, на время притворись
Только ты и я, последний раз.

Между нами градом падали
Ссоры, обиды, надо ли
Где тебя искать, где тебя искать?
Ты вдали.
Между нами градом падали
Ссоры, обиды, надо ли
Где тебя искать, где тебя искать?
Элали.

JONY — Камин

В камине в шесть утра
Фотография твоя
Горят воспоминания
О тебе

У камина в шесть утра
Разбитая душа
И все твои обещания
Пустота

В камине в шесть утра
Фотография твоя
Горят воспоминания
О тебе

У камина в шесть утра
Разбитая душа
И все твои обещания
Пустота

В камине в шесть утра

Твой маяк подарил мне боль
Устал я жить, все обиды тая
Уходи, за собой закрой

Сколько бы я ни просил
Ну ты же знала
Что меня теряла
Я босиком по стеклам
Бегал так упрямо

Если бы не твой милый голосок
Я бы упал, сделав последний вздох

И звезды мирно падали
Как будто для меня
Я каждый раз загадывал
Тебя не потерять

Но больше не могу
Я просто мучаю себя
Теперь ты больше не моя

В камине в шесть утра
Фотография твоя
Горят воспоминания
О тебе

У камина в шесть утра
Разбитая душа
И все твои обещания
Пустота

В камине в шесть утра
Фотография твоя
Горят воспоминания
О тебе

У камина в шесть утра
Разбитая душа
И все твои обещания
Пустота

Հեռավար առցանց ուսուցում ռուսերենից 20-30

ПОЭЗИЯ

cbe881becbce374a9a7343d57c901ede_w540_h360

Учащиеся колледжа вместе с членами семьи читают стихи  

Участники проекта: учащиеся колледжа

Ход работы:

 • Предварительное объяснение: проза и поэзия. Особенности каждой.
 • Анализ нескольких стихотворений: М.Ю. Лермонтов «Тучи»А.С. Пушкин «Если жизнь тебя обманет», А.А. Блок «Ночь, улица, фонарь, аптека…», ,и.т.д. .
 • Знакомство с базовыми художественными тропами: сравнение, олицетворение, гипербола, аллегория, эпитет и пр. 
 • Выбор учащимися любого стихотворения из списка.

Чтение, анализ стиха.

Представление проведенной работы, чтение выученного стиха наизусть.

Итоги проекта:

Проза –  это устный или письменный текст, в котором отсутствуют ритм и рифма как признаки поэтической речи.

Первым прозаическим жанром, получившим широкое распространение в Европе, а затем и во всём мире, стал роман. Своё название этот жанр получил по месту возникновения (древний Рим). Роман Петрония «Сатирикон» стал образцом прозаического сочинения. В «Сатириконе» развенчивались нравы современного Петронию общества.

Прозаик — это автор произведений в форме прозы.

Примером прозы может быть любое нестихотворное произведение. Например:

 • проза А. С. Пушкина: “Пиковая Дама” (новелла), “Сказка о рыбаке и рыбке” (сказка), “Дубровский” (роман) (и другие любые его не стихотворения);
 • проза А. П. Чехова: “Палата № 6” (повесть), “Человек в футляре” (рассказ);
 • проза Э. Хемингуэя: “Старик и море” (парабола); “По ком звонит колокол” (роман).

Противоположностью прозы является поэзия.

Поэзия —  это любое стихотворное произведение.

Таблица

Тропы Определение

Сравнениеобразное выражение, основанное на сопоставлении двух предметов

Олицетворение стилистический приём одушевления неодушевлённых предметов

Гиперболаобразное выражение, состоящее в непомерном преувеличении размера, силы, значения изображаемого явления.

Эпитет художественное определение

Аллегория художественное представление идей (понятий) посредством конкретного художественного образа или диалога.

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы